img

מערכת לכיבוי אש הידרנטים דיזל

מערכת משאבות מים לכיבוי-אש בתקן אירופאי EN 12845

המערכת מורכבת ממשאבה ראשית עם מנוע דיזל  ומשאבה לשמירת לחץ (
Joky).

לוח פיקוד , ברזי ניתוק , שסתום אל-חוזר, אביזרי פיקוד, מיכל סולר, הכל מותקן על גבי בסיס משותף.

 

ניתן להזמין בקונפיגורציות שונות עם או בלי משאבה לשמירת לחץ .

 

 

מערכת לכיבוי אש הידרנטים דיזל