משאבות בודדות, מערכות כיבוי אש, הידרנטים, או ספינקלרים בתקן אמריקאי ULFM לתעשייה מבני ציבור , בתי מלון ומחסנים .

משאבת טורבינה דיזל

משאבת טורבינה דיזל

משאבת טורבינה חשמלית

משאבת טורבינה חשמלית

משאבות כיבוי אש במבנהIn-Line

משאבות כיבוי אש במבנהIn-Line

משאבות כיבוי אש במבנה End-Suction

משאבות כיבוי אש במבנה End-Suction

משאבות כיבוי אש מנוע דיזל

משאבות כיבוי אש מנוע דיזל

מערכת לכיבוי אש הידרנטים דיזל

מערכת לכיבוי אש הידרנטים דיזל