מה צריך לעשות כדי לתחזק נכון מאגרי מים ומכלי מים?

שאלות ותשובות

שאלה

מה צריך לעשות כדי לתחזק נכון מאגרי מים ומכלי מים?


תשובה

יש לוודא ולהקפיד שמאגרי המים יהיו סגורים ובלתי נגישים לבעלי חיים או בני אדם לא מורשים, יש לוודא אחת לשנה הזמנת חברה המוסמכת על ידי משרד הבריאות לביצוע חיטוי וניקוי למאגרים.