מהם הסיבות או הגורמים לגלישת מים ממאגר המים בגג?

שאלות ותשובות

שאלה

מהם הסיבות או הגורמים לגלישת מים ממאגר המים בגג?


תשובה

גלישת מים מהמאגר יכולה להיגרם מ- 2 סיבות עיקריות: א. תקלה במצוף האחראי על מתן פקודת סגירה לברז דבר הגורם להמשך זרימת מים ולהצפה. ב.הצטברות לכלוך / גופים זרים על מפסק אל חוזר הממוקם בין מאגר המיםלדירות תופעה הגורמת לאי אטימותו ולמעבר מים למאגר ולהצפתו.