img

מתקן הגברת לחץ עם פיקוד משנה תדרים

 מתקן כולל מספר משאבות  רב דרגתיות עם לוח משותף לכל המערכת.

לכל לוח במערכות מסוג זה יש ווסת מהירות לכל משאבה ובנוסף קיים בקר שמרכז ומעבד את כל המידע שמגיע מהווסתים.

ללוח פיקוד יש תצוגה גרפית ודיגיטלית וכל המידע למשתמש הינו בעיברית   שמפשט משמעותית את העבודה עם המתקן.

המתקן מסופק עם מחלק סניקה ויניקה בקטרים שונים, אל-חוזרים Amis שקטים, ברז לפני ואחרי כל משאבה .

ניתן להזמין בתצורות שונות ( כמות המשאבות , חומר של מחלקים וכו')

 

מתקן הגברת לחץ עם פיקוד משנה תדרים