img

מערכת הגברת לחץ משנה תדר זוג משאבות

מתקן להגברת לחץ מורכב מזוג משאבות רב דרגתיות כאשר לכל משאבה קיים משנה תדר .

המערכת מיועדת לאספקת מים בספיקות משתנות ושמירה על לחץ קבוע ויציב.

המתקן מסופק כמערכת מושלמת להפעלה כולל מחלק יניקה וסניקה מגולבן אל חוזרים שקטים מתוצרת Amis, ברזים לפני ואחרי כל משאבה.

 

 

מערכת הגברת לחץ משנה תדר זוג משאבות