img

משאבת באר

סדרת משאבות באר מיועדות לאספקת מי שתיה ממאגרים או לשימוש חקלאי ומגיעות ללחצים עד 400 מטר גובה.

משאבה ניתנת להרכבה אנכית או אופקית.

 

משאבת באר