img

משאבת ניקוז עד גובה 0

משאבה מיועדת לשימוש ביתי או תעשייתי  למים נקיים או מי ניקוז . יתרון -שאיבה עד גובה מינימלי .
משאבה מגיע עם אל-חוזר אינטגראלי
משאבת ניקוז עד גובה 0