img

מתקו הגברת  לחץ סיבובים קבועים

 

מתקן כולל משאבת נירוסטה אופקית שקטה חד פאזית ובקר
אלקטרוני המורכב על המשאבה

המשאבה נכנסת לעבודה  באופן אוטומטי בעת הצריכה.

המתקן מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות והשקיית גינות.

המתקן מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות, השקיית גינות.

מתקו הגברת  לחץ סיבובים קבועים