img

משאבות יניקה עצמית מנירוסטה

  משאבות ג’ט צנטריפוגליות מנירוסטה בעלות כושר ליניקה עצמית מיועדות להגברת לחץ ושטיפה
משאבות יניקה עצמית מנירוסטה