img

משאבות רב דרגתיות אופקיות נירוסטה

משאבות אופקיות מנירוסטה 2900 סל"ד שקטה במיוחד למערכות אספקת מים, מערכות שטיפה, הגברת לחץ לבניינים.

משאבות רב דרגתיות אופקיות נירוסטה