מערכת הביטחון

פעילות החברה מתמקדת בבסיסי צה"ל ,ח"א ומתקני מפקדות ויחידות בכל רחבי הארץ.
מערכת הביטחון