חברות קבלניות וקבלני בניין / יזמים פרטיים וממשלתיים

תדהר, בוני התיכון, דניה סיבוס, סולל בונה, צבי צרפתי, מזרחי ובניו, אחים שגרווי, שגרווי / לביבוביץ, מצלאווי, אפרידר, אחים ישראל, רמי שבירו, דורון וגיא לוי, א.דורי, ס.א.ד.ב סרוגו, א.יצחקי, טל חיות, אלברטו, גבסו ובניו, י.נ.ו.ב, דמרי הנדסה, אגבבה.

חברות קבלניות וקבלני בניין / יזמים פרטיים וממשלתיים